Get Adobe Flash player

Keresés

Tudatos Hírlevél

E-mail cím:

 

 

Csatlakozz Facebook-on!

SFbBox by website

Töltsd fel mert gázos

Google+

Civil szívességi kör

 

Programunk célja:

A Szívességi Civil Kör elsősorban a Miskolcon tevékenykedő nonprofit szervezetek közötti szolgáltatás, eszköz, termék, humánerőforrás cseréjének elősegítése a társadalom szélesebb nyilvánosságának elérés érdekében. Ezáltal a közös érdekekért, célokért tevékenykedő, azonos területen működő civil szervezetek tartós együttműködésének továbbfejlesztése.

Mire jó a „Civil KÖR”?
Eszközök, szolgáltatások cseréje
Pénzkímélő megoldások
Segíti a partnerkapcsolatok kialakulását
Jelentősen megnöveli a szervezetek „önrészét”
Javítja a meglévő kapacitások kihasználtságátA rendszer működése

Hogyan válhat egy szervezet a rendszer tagjává?

1. Kitölti a jelentkezéséi lapot, és eljuttatja az adminisztrációs központhoz.

(3525 Miskolc, Kossuth u. 13.)

2. Az adminisztráció felveszi a kapcsolatot a szervezet képviselőjével.

3. A szervezet megismerkedik a részletes működési szabályzattal.

4. Aláírásra kerül az együttműködési megállapodás.

5. A szervezet megadja a keresett és kínált eszközök, szolgáltatások listáját.A szervezet részvétele a rendszerben:

1. A szervezet igénybe veheti a rendszer többi tagjának kínálatában megjelenő eszközöket, szolgáltatásokat.

2. A csere megtörténtének dokumentációját (kupon), a szolgáltatást igénybevevő kitölti, aláírás ellenében átadja a szolgáltatónak.

3. A szolgáltatást nyújtó és igénybevevő eljuttatják a kupont az adminisztrációs központnak.A program támogatója a Nemzeti Civil AlapCivil Szívességi Kör Működési szabályzat

1. A Civil Kör non-profit jellegű, civil szervezetekből álló társaság, melynek működését az „Adminisztrációs Iroda” alapozza meg, működési területe Miskolc

2. A Kör információs szolgáltatást tart fenn, melynek célja hogy tagjai szervezetük hatékonysága, fejlesztése érdekében különböző javakat és szolgáltatásokat cserélhessenek.

3. A Civil Kör tagság létrejön a Szervezet vezetője és kapcsolattartója által az Adminisztráció részére benyújtott (kitöltött, aláírt) Jelentkezési Ív leadását követő, az Adminisztráció által dokumentált regisztrációval.

4. A Civil Kör tagság megszűnik:

· A szervezet írásbeli kérésére;

· A kapcsolattartás tartós ellehetetlenülése esetén;

· A Civil Kör tagjainak kezdeményezésére, a tagság döntése alapján kizárással;

· A tag szervezetének megszűnésével

5. A tagszervezet saját belátása szerint, regisztrált megbízottján keresztül végzi cseréit. Az Adminisztráció nem felelős a tagok által felajánlott javak és szolgáltatások feltételeiért, értékéért és minőségéért.

6. Az igénybevett szolgáltatás elszámolása a KÖR által rendszeresített „KUPON” használatával történik. Azon fel kell tüntetni a szolgáltatás időpontját, a szolgáltató nevét, a szolgáltatást igénybevevő nevét, a szolgáltatást. A „Kupon” megfelelő részét (Adminisztráció példánya) a szolgáltatónak kell eljuttatni az Adminisztrációhoz.

7. Az Adminisztráció az érintett tagszervezetek megbízottai közreműködésével minden Kuponos ügyletet rögzít, a tagok szolgáltatási helyzetét nyilvántartja, közzéteszi tagjai számára.

8. A szervezetek előzetes egyeztetése alapján megválasztott időpontban megtartandó nyilvános megbeszéléseken és a döntéshozatalban minden tag részt venni. A döntéseket a jelenlévő tagok egyszerű többsége hozza. Az összes tag többsége határoz az alapszabály módosításáról, és belső döntés elleni fellebbezésről.

9. A Kör Adminisztrácó visszautasíthatja olyan ügyletnek vagy hirdetésnek a nyilvántartásba vételét, mely jogi, vagy más szempontok alapján kifogásolható.

10. A tagok hozzájárulnak adataik számítógépes regisztrálásához, és azoknak a rendszer tagjai felé való továbbításához, amennyiben az a cserék lebonyolítását szolgálja. Az Adminisztráció a rendszer adatait fejlesztő szándékkal, anonim módon nyilvánosságra hozza.

11. A tagok ismerik és elfogadják az alapszabály feltételeit.


Miskolc 2009. szeptember 05.

Akadálymentesítés

  • Vissza

Támogatók

Kompomata

Hasznos linkek