Ingyenes környezetvédelmi jogi tanácsadás

A környezetjogi tanácsadást környezetjogi szakirányú végzettséggel rendelkező és a környezeti ügyekhez kapcsolódó jogterületeken jártas ügyvéd egyszemélyben vezeti. A jogsegélyszolgálat elsődleges feladata, hogy az ügyfelek az ügyük elintézéséhez megfelelő szakmai TANÁCSOT kapjanak. Az jogsegély szolgálathoz érkező ügyek kezelése sorrendben történik. Okirat szerkesztése  nem történik.
A környezeti tanácsadás INGYENES, előzetes korlátozott időkeretben, írásos bejelentkezés alapján vehető igénybe: zoldkapcsolat@gmail.com

Sajtóközlemény

Sajtóanyag

Miskolc, 2023. szeptember 14.

Kiadta: Alsózsolcáért Környezetvédelmi Egyesület, Zöld Arnótért Egyesület, Zöld Kapcsolat Egyesület

Az Alsózsolcai akkumulátorbontó beruházás ügyében tevékenykedő helyben érintett környezetvédelmi egyesületek sajtótájékoztatót tartottak az ANDRADA Group Kft. beruházásában, Alsózsolcára tervezett veszélyes hulladékhasznosítás előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott civil észrevételekről. A referenciák és garanciák nélküli technológia működését egy sérülékeny vízbázison olyannyira aggályosnak ítélték, hogy a környezetvédelmi hatóságtól a kérelem egyértelmű elutasítását kérték.

A környezetvédő civilek sajtótájékoztatóján Gyenes Gáborné, a Zöld Arnótért Egyesület elnöke elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy az idén januárban 3 millió forinttal bejegyzett és 4,7 milliárdos támogatást kapott Andrada Group Kft.-nek nincs hazai telephelye, nem mutatott fel semmilyen hazai vagy határon túl, már működő, megbízható technológiát a kérelmet célzó beruházást illetően. A társaság tagjai magánszemélyek, nincs szó külföldi cég hazai leányvállalatáról, vagy bármilyen külföldi ebben az iparágban és tevékenységben dolgozó referencia üzemről. A dokumentáció alapján nem állapítható meg, hogy rendelkezik-e cég megfelelő kompetenciákkal, hogy veszélyes akkumulátor feldolgozással foglalkozzon. Egy meglévő logisztikai üzemcsarnokban kívánják a tevékenységet folytatni, melynek egy részében jelenleg a Magyar Posta depója található. Ezt az építményt 2018-ban nem veszélyes hulladékhasznosító tevékenységre tervezték, megkérdőjelezhető ilyen jellegű kockázatos tevékenység esetében a műszaki alkalmassága.

Nincs ismertetve semmilyen műszaki üzemeltetési folyamat, amit számon lehetne kérni. Aggályos, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban nem mutatták be, hogy hogyan kívánnak védekezni egy esetleges tűz, talajvíz vagy levegő szennyezés elkerülésé érdekében. Nem derül, hogy akarnak-e folyamatos, ellenőrizhető monitoring rendszert kiépíteni és figyelő kutakat létrehozni. A tanulmányban nem lettek bemutatva az előbb ismertetett megelőző intézkedések, nem találtunk  garanciákat a biztonságos működésre.

Az alsózsolcai, frissen alakult környezetvédelmi egyesület képviseletében Urbán Erika mondta el, hogy az akkumulátorbontó tervéről beruházásról alig egy hónapja hallottak először, várták, hogy a felmerülő kérdéseikre, aggályaikra a fórumokon megnyugtató válaszokat kapnak. Nem így történt. „Amikor a közösség megkérdezte a kft tulajdonost, hogy tudják-e garantálni, hogy a szétszerelés zárt technológiában fog történni, és nem veszélyezteti majd családjaik életminőségét, azt a választ kaptuk, hogy az életben semmire sincs garancia.”  

Az Alsózsolcára tervezett akkubontó létesítmény 90 méterre van az Alsózsolcai Kavicsbánya tótól, 900 méterre a legközelebbi lakóépülettől és mindössze 1 kilométerre a helyi általános Iskolától. Magyarországon eddig két akkumulátorbontó gyár üzemelt, Bátonyterenyét a folyamatos kihágások és balesetek miatt nemrég határozatlan időre bezárták. Az emberek tehát joggal féltik otthonaikat, az egészségüket, a megélhetést jelentő földjeiket. Sajnos a miskolci kistérség egyébként is élen jár az országos átlaghoz képest a daganatos, és korai halálozást jelentő betegségek terén. Mindezek miatt jobbnak látták civil szervezetet alakítani annak érdekében, hogy hatékonyabban tudják érvényesíteni környezeti érdekeiket. Megalakult az Alsózsolcáért Környezetvédelmi Egyesület és kijelenthető, hogy az ötezres lélekszámú település egységesen kiállt az akkumulátorhasznosító gyár ellen. Megnyugtató, hogy a közös cél érdekében az önkormányzat is támogatja az egyesület létrejöttét és munkáját.

  1. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy veszélyes hulladékkezelő létesítmény működése (elsőbbségi veszélyes anyagok jelenléte) sérülékeny vízbázison egyértelműen tilos, melyet a hazai szabályozás és az Európai Víz Keret irányelv is előír.  Szigorúan figyelembe kell venni az elővigyázatosság elvét, hogy a tervezett beruházásnak jelentős hatása lehet-e a víztest állapotára, vagy sem. Egyébként is kötelező Stratégiai Környezeti Vizsgálatot készíteni minden olyan tervre/programra, amely jelentős káros hatással lehet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet alapján kijelölt víztestekre vagy VKI védett területekre.

A dokumentáció számos ponton hiányos, pl. a tevékenység vízkezelését illetően. Közegészségügyi szempontból a dokumentáció alapján nem látjuk biztosítottnak a felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelmét szolgáló rendeteknek való megfelelést.

Ezen túlmenően a kérelemhez benyújtott dokumentációban súlyos hiányosságok állapíthatóak meg. Nagyon sok ellentmondást tartalmaz, az egészségre és környezetre gyakorolt hatások elkerülését szolgáló garanciák hiányoznak. A dokumentáció jelen állapotában nem alkalmas arra, hogy a tervezett beruházás környezeti hatásai megismerhetőek legyenek. 

ÖSSZEGZÉS:

A térségben érintett környezetvédelmi egyesületek álláspontja szerint a tervezett tevékenység engedélyezése kizáró ok miatt elutasítandó: sérülékeny vízbázison tilos- veszélyes hulladékkezelő tevékenység. Ennek értelmében felelősségteljes eljárást kérnek és az ANDRADA GROUP Kft. kérelmének elutasítását. Az akkumulátorbontó üzem, létesítése ellen az Alsózsolcáért Környezetvédelmi Egyesület a már helyben összegyűjtött aláírások mellett, a mai napon elindít egy online petíciót is, hogy a településük és a térség biztonságát kockáztató beruházás ügyében kérjék az ország más területén élő szimpatizánsok támogatását is: https://www.peticiok.com/alsozsolcaakku

További információk: 

Alsózsolcáért Környezetvédelmi Egyesület: Csontos Alexandra, 203344601, alsozsolcaertke@gmail.com    

Zöld Arnótért Egyesület: Gyenes Gáborné, 305553877, info@zoldarnotert.hu 

Zöld Kapcsolat Egyesület: F. Nagy Zsuzsanna,706002852, zoldkapcsolat@gmail.com

 

Közlemény – ítélethírdetés a miskolci cementgyár ügyében

 

Zöld Kapcsolat Egyesület – 2023. július 17. Miskolc

Megnyerte a Zöld Kapcsolat Egyesület azt a közigazgatási pert, melyet a Hejőcsabai cementgyár engedélyezése ügyében a környezetvédelmi hatósággal szemben csaknem 8 éve indított. Az ítélet ellen rendes jogorvoslat keretében fellebbezésnek nincs helye. A Miskolci Törvényszék kötelezte a Pest Vármegyei Kormányhivatalt, hogy az egyesületnek 15 napon belül 1.149.476  forint perköltséget fizessen.

Az ítélet az következő linkre kattintva pdf formátumban letölthető: Ítélet-2023

A HCM 1890 Zrt. 2015-ben nyújtott be a hatósághoz egységes környezethasználati engedély kérelmet cementgyártás és hulladékok energetikai együttégetése tárgyában. A közmeghallgatást követően civil munkacsoport alakult F. Nagy Zsuzsanna egyesületi elnök, Ambrus Gyöngyi Kistokaj polgármestere, dr. Hajas Sándor szülész-nőgyógyász főorvos, s az azóta elhunyt dr. Megay Róbert ügyvéd, és Kerek István anyag- és kohómérnök részvételével. Többek között azt nehezményezték, hogy a hatóság évi 5000 tonna szálló por kibocsátást és napi 507 teherautó elhaladását engedélyezte a cég számára. Véleményük szerint lakóövezet közvetlen szomszédságában együttégető cementműre nincs szükség egy olyan nagyvárosban, ahol a szállópor koncentráció mértéke meghaladja a megengedett éves egészségügyi kibocsátási határértéket.  Szakértői véleményt készíttettek, s néhány hét alatt, több mint 2000  beruházást ellenző aláírást is összegyűjtöttek.

A vállalat rágalmazási pert indított a STOP Miskolci Cementgyár Civil Munkacsoport tagjai és a véleményüknek nyilvánosságot biztosító Észak-Magyarország Szerkesztősége ellen, azonban mindkettőt elveszítette. A bíróság ugyanis kimondta, hogy alapvető kommunikációs jog a véleménynyilvánítás, melyet hazai és európai joghatóságok is megerősítettek.

A civilek igyekeztek elérni, hogy a bíróság kezelje szakkérdésként az ügyet és rendeljen ki igazságügyi szakértőt az engedélyezett tevékenységek és kibocsátások megítélése érdekében. Dr. Megay Róbert, a civilek perbéli álláspontját megalapozó ügyvéd mindvégig hangsúlyozta, hogy az itt élőknek joguk van a tisztességes eljáráshoz. Egy olyan eljáráshoz, amely figyelembe veszi az egészséges környezethez való legteljesebb jogukat. Azonban a Miskolci Törvényszék 2020 októberében úgy ítélte meg, hogy „az eljárásjogi kifogások megalapozatlanok voltak, az ügy érdemére kiható eljárásjogi jogsértés nem volt feltárható”. Valamint „közvetlen jogi érdek hiányában” nem járult hozzá, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felperesi beavatkozóként belépjen a perbe a Zöld Kapcsolat egyesület mint felperes pernyertessége érdekében. Holott a cementgyár csaknem a város közepén helyezkedik el, sok ezren laknak a tevékenységhez szervesen tartozó kőbánya és szalagpálya mentén, illetve turisztikai üdülő övezet is található a környezetében. A döntéssel szemben az egyesület ismét a Kúriához fordult, melynek eredményeként a 2021. november 17-én a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, hatályon kívül helyezte és új eljárásra, új határozat hozatalára utasította a Miskolci Törvényszéket. Az Egyesület által 2016 óta hangoztatott álláspontot helytállónak ítélte, miszerint a bíróság csak szakvélemény birtokában lesz abban a helyzetben, hogy megalapozottan dönthessen. Ezért igazságügyi levegőminőségvédelmi és zajvédelmi szakértő kirendelését indítványozta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az új eljárásban már figyelembe kell venni az Európai Bíróság ítéletét is (Bizottság kontra Magyarország PM10-határértékek túllépése), illetve az időközben szigorodott BAT (legjobb elérhető technika) előírásait is. A Miskolci Törvényszék mindezek alapján levegőtisztaság- védelmi és környezeti zajvédelmi kérdéseket szakkérdésként, szakértő bevonásával vizsgáltatta, az egyesületre róva a szakértői díj előlegezését és annak letétbe helyezését. Ezt az összeget ismét csak lakossági összefogással, de sikerült előteremtenie az egyesületnek. Érdemes volt. A kirendelt igazságügyi szakértő ugyanis megállapította, hogy az engedély kiadásakor a hatóság több szegmens tekintetében, így például a hatásterület modellezése, a levegőtisztasági és zajvédelmi mérések, számítások pontossága, összhangja, a határértékek jogszabályoknak való megfelelősége, illetve a modellezés módszertana körében számos hiányosságot, pontatlanságot, belső ellentmondást tartalmazott, melyet a hatóság “nem észlelt”. Megállapította például azt is, hogy a zajkibocsátási határértékek meghatározására akként került sor, hogy az EKHE dokumentáció egyetlen pontos számítást sem tartalmazott ezzel összefüggésben. A másodfokú hatóság nem észlelte továbbá, hogy nem a határérték alsó értékét veszik figyelembe.

A hatóságok nem észlelték továbbá, hogy a gazdasági területeken és a zajtól nem védendő területeken a hatásterület nem került lehatárolásra. Zajvédelmi szempontból a szakértő megítélése szerint a hiánypótlási felhívásra adott válaszban szereplő három mondat sem elégíti ki a BAT (legjobb elérhető technika) megfelelőségének ellenőrzése esetén a jogszabályi előírásokat. A szakértői véleményből tehát megállapítható, hogy olyan mértékű hiányosságokban szenved a kérelem és a mellékletei, hogy annak a szakértői véleménynek megfelelő pótlása csak komolyabb előkészítő tevékenység mellett lehetséges, illetve az engedélyezett időszak végétől (2020) is jelentős idő telt el, a létesítmény leállításától pedig 13 év. Mindezen tények alapján a bíróság a környezetvédelmi hatóság határozatát hatályon kívül helyezte, új eljárás lefolytatására kötelezés nélkül.

Így tehát  a cementgyártási tevékenység hulladék együttégetéssel a 2016-ban kiadott engedély alapján nem indítható a hejőcsabai cementgyár területén. Ehhez megfelelő színvonalú, az EKHE, BAT és valamennyi vonatkozó uniós előírás betartását garantáló új engedélykérelemre, és a közérdeket, a szakmai követelményeket súlyuknak megfelelően mérlegelt engedélyre lenne szükség a hatóság részéről.

A Zöld Kapcsolat Egyesület ezúton is köszöni valamennyi segítőnek, szimpatizánsnak, hogy bíztak a lakosság környezeti egészségét szem előtt tartó civil álláspontban, s ha szükséges volt, anyagi támogatást is nyújtottak az ügy tovább viteléhez. Különösen hálás az egyesület az időközben elhunyt dr. Megay Róbert mellett dr. Sóczó Réka és dr. Vágó Péter ügyvédeknek, akiknek köszönhetően sikerrel fejeződhetett be a per a civilek számára. Az egyesület a közeljövőben egy piknik formájában szeretné a támogatói és szakmai segítők számára feleleveníteni és emlékezetessé tenni a közösen elért eredményt.

Ez az ügy a  környezeti demokrácia terén különösen fontos napjainkban, amikor a környezetvédelmi jogban a jogorvoslati jogok szabályozása és a döntéshozatalban a részvételi jogok egyre szűkülnek. Az országban számos olyan nagyberuházás van folyamatban és tervben, melyek jelentősen kedvezőtlen környezet-egészségügyi hatással rendelkezhetnek, amennyiben a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok nem a megelőzés és elővigyázatosság elve alapján járnak el, és nem veszik figyelembe a jövő nemzedékek alapvető jogait.

További információk:

Zöld Kapcsolat Egyesület

https://www.facebook.com/miskolcicementgyarstop

zoldkapcsolat@gmail.com

Temetőt töltenek félig égett választási,önkormányzati hulladékkal

Izgalmas, de inkább szomorú, amikor egy takaros kis temetőben nemzeti színű szalagmaradványokat, választási urnákat, önkormányzati közlönyöket, a körjegyzőséghez tartozó település kommunális adójának kivetésére szolgáló üres csekkeket talál félig megégve a látogató.

Ezen kívül van itt számos rendezvény műanyag étkészlete, alumínium italos doboza, KSH évkönyv, négy-öt laptop csomagolóanyaga, és minden más is, ami nem éppen arra utal, hogy a faluvégen Józsi bácsi selejtezte a sufniját…

Nos, a putnoki járáshoz tartozó, az Aggteleki Nemzeti Park határában fekvő Felsőnyárád hivatala több szempontból is érintett lehet. Szemmel láthatóan a temető területének bővítése is cél ezzel a sajátos, és tudatos hulladékfeltöltéssel, hiszen ebben az esetben több tíz köbméter hulladék illegális elhelyezéséről van szó, mindezek eltakarására pedig megérkezett több kocsinyi meddő is, ami megint csak nem egyetlen magánember ténykedésére utal.

1. A község köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelete szerint a temető szennyezése tilos
2. A hulladék elégetése tilos 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről.
3. Miután egy nádas, szántóterület felé történt a feltöltés és az égetés, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat megsértése is fennáll (A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai)
4. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el.
5. Az illegális hulladéklerakás azonban bűncselekményi kategóriát is kimerít. (A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

A Zöld Kapcsolat Egyesület Környezetvédelmi Jogsegélyszolgálatával kezdeményeztük a szabálysértésben és az illegális hulladékelhelyezésben érintettek azonnali felelősségre vonását és az illegális hulladékelhelyezés azonnali felszámolását.

 

 

 

[fts_facebook type=album_photos id=503126829712036 access_token=EAAP9hArvboQBANPAiobq6ZApDIzsbJ08tTptaBQmwXAbtKiuEMZC61wnFDcV4HD18CbLKWl6ZChNWKN4YZAk17LtbAMmfbtfjLhHukwN4pBDagzArXAdB3xKLZBrklWUJOZBgOUKv7ZB1IHZAhZAwZCOHVLaPXBlmPvBji7p1sLvoFsYzrvo38ZBnyp3bgLAUgTnHQZD posts=6 description=no album_id=2948884515136243 image_width=250px image_height=250px space_between_photos=5 hide_date_likes_comments=no center_container=yes]

FARKAS ETETÉSE ÉS KILÖVÉSE TILOS!

Környezetvédelmi jogsegélyszolgálatunkhoz (Zöld Kapcsolat Egyesület) lakossági bejelentés érkezett 2018 novemberében, miszerint Szarvaskő és Egercsehi (az ott található tananya és a Villói patak) között többnyire hét elején (hétfői és keddi napokon), rendszeresen szarvas, muflon és őz tetemek kerülnek kihelyezésre.

Környezetvédelmi jogsegélyszolgálatunkhoz (Zöld Kapcsolat Egyesület) lakossági bejelentés érkezett 2018 novemberében, miszerint Szarvaskő és Egercsehi (az ott található tananya és a Villói patak) között többnyire hét elején (hétfői és keddi napokon), rendszeresen szarvas, muflon és őz tetemek kerülnek kihelyezésre. “FARKAS ETETÉSE ÉS KILÖVÉSE TILOS!” bővebben