Közlemény – ítélethírdetés a miskolci cementgyár ügyében

 

Zöld Kapcsolat Egyesület – 2023. július 17. Miskolc

Megnyerte a Zöld Kapcsolat Egyesület azt a közigazgatási pert, melyet a Hejőcsabai cementgyár engedélyezése ügyében a környezetvédelmi hatósággal szemben csaknem 8 éve indított. Az ítélet ellen rendes jogorvoslat keretében fellebbezésnek nincs helye. A Miskolci Törvényszék kötelezte a Pest Vármegyei Kormányhivatalt, hogy az egyesületnek 15 napon belül 1.149.476  forint perköltséget fizessen.

Az ítélet az következő linkre kattintva pdf formátumban letölthető: Ítélet-2023

A HCM 1890 Zrt. 2015-ben nyújtott be a hatósághoz egységes környezethasználati engedély kérelmet cementgyártás és hulladékok energetikai együttégetése tárgyában. A közmeghallgatást követően civil munkacsoport alakult F. Nagy Zsuzsanna egyesületi elnök, Ambrus Gyöngyi Kistokaj polgármestere, dr. Hajas Sándor szülész-nőgyógyász főorvos, s az azóta elhunyt dr. Megay Róbert ügyvéd, és Kerek István anyag- és kohómérnök részvételével. Többek között azt nehezményezték, hogy a hatóság évi 5000 tonna szálló por kibocsátást és napi 507 teherautó elhaladását engedélyezte a cég számára. Véleményük szerint lakóövezet közvetlen szomszédságában együttégető cementműre nincs szükség egy olyan nagyvárosban, ahol a szállópor koncentráció mértéke meghaladja a megengedett éves egészségügyi kibocsátási határértéket.  Szakértői véleményt készíttettek, s néhány hét alatt, több mint 2000  beruházást ellenző aláírást is összegyűjtöttek.

A vállalat rágalmazási pert indított a STOP Miskolci Cementgyár Civil Munkacsoport tagjai és a véleményüknek nyilvánosságot biztosító Észak-Magyarország Szerkesztősége ellen, azonban mindkettőt elveszítette. A bíróság ugyanis kimondta, hogy alapvető kommunikációs jog a véleménynyilvánítás, melyet hazai és európai joghatóságok is megerősítettek.

A civilek igyekeztek elérni, hogy a bíróság kezelje szakkérdésként az ügyet és rendeljen ki igazságügyi szakértőt az engedélyezett tevékenységek és kibocsátások megítélése érdekében. Dr. Megay Róbert, a civilek perbéli álláspontját megalapozó ügyvéd mindvégig hangsúlyozta, hogy az itt élőknek joguk van a tisztességes eljáráshoz. Egy olyan eljáráshoz, amely figyelembe veszi az egészséges környezethez való legteljesebb jogukat. Azonban a Miskolci Törvényszék 2020 októberében úgy ítélte meg, hogy „az eljárásjogi kifogások megalapozatlanok voltak, az ügy érdemére kiható eljárásjogi jogsértés nem volt feltárható”. Valamint „közvetlen jogi érdek hiányában” nem járult hozzá, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felperesi beavatkozóként belépjen a perbe a Zöld Kapcsolat egyesület mint felperes pernyertessége érdekében. Holott a cementgyár csaknem a város közepén helyezkedik el, sok ezren laknak a tevékenységhez szervesen tartozó kőbánya és szalagpálya mentén, illetve turisztikai üdülő övezet is található a környezetében. A döntéssel szemben az egyesület ismét a Kúriához fordult, melynek eredményeként a 2021. november 17-én a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, hatályon kívül helyezte és új eljárásra, új határozat hozatalára utasította a Miskolci Törvényszéket. Az Egyesület által 2016 óta hangoztatott álláspontot helytállónak ítélte, miszerint a bíróság csak szakvélemény birtokában lesz abban a helyzetben, hogy megalapozottan dönthessen. Ezért igazságügyi levegőminőségvédelmi és zajvédelmi szakértő kirendelését indítványozta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az új eljárásban már figyelembe kell venni az Európai Bíróság ítéletét is (Bizottság kontra Magyarország PM10-határértékek túllépése), illetve az időközben szigorodott BAT (legjobb elérhető technika) előírásait is. A Miskolci Törvényszék mindezek alapján levegőtisztaság- védelmi és környezeti zajvédelmi kérdéseket szakkérdésként, szakértő bevonásával vizsgáltatta, az egyesületre róva a szakértői díj előlegezését és annak letétbe helyezését. Ezt az összeget ismét csak lakossági összefogással, de sikerült előteremtenie az egyesületnek. Érdemes volt. A kirendelt igazságügyi szakértő ugyanis megállapította, hogy az engedély kiadásakor a hatóság több szegmens tekintetében, így például a hatásterület modellezése, a levegőtisztasági és zajvédelmi mérések, számítások pontossága, összhangja, a határértékek jogszabályoknak való megfelelősége, illetve a modellezés módszertana körében számos hiányosságot, pontatlanságot, belső ellentmondást tartalmazott, melyet a hatóság “nem észlelt”. Megállapította például azt is, hogy a zajkibocsátási határértékek meghatározására akként került sor, hogy az EKHE dokumentáció egyetlen pontos számítást sem tartalmazott ezzel összefüggésben. A másodfokú hatóság nem észlelte továbbá, hogy nem a határérték alsó értékét veszik figyelembe.

A hatóságok nem észlelték továbbá, hogy a gazdasági területeken és a zajtól nem védendő területeken a hatásterület nem került lehatárolásra. Zajvédelmi szempontból a szakértő megítélése szerint a hiánypótlási felhívásra adott válaszban szereplő három mondat sem elégíti ki a BAT (legjobb elérhető technika) megfelelőségének ellenőrzése esetén a jogszabályi előírásokat. A szakértői véleményből tehát megállapítható, hogy olyan mértékű hiányosságokban szenved a kérelem és a mellékletei, hogy annak a szakértői véleménynek megfelelő pótlása csak komolyabb előkészítő tevékenység mellett lehetséges, illetve az engedélyezett időszak végétől (2020) is jelentős idő telt el, a létesítmény leállításától pedig 13 év. Mindezen tények alapján a bíróság a környezetvédelmi hatóság határozatát hatályon kívül helyezte, új eljárás lefolytatására kötelezés nélkül.

Így tehát  a cementgyártási tevékenység hulladék együttégetéssel a 2016-ban kiadott engedély alapján nem indítható a hejőcsabai cementgyár területén. Ehhez megfelelő színvonalú, az EKHE, BAT és valamennyi vonatkozó uniós előírás betartását garantáló új engedélykérelemre, és a közérdeket, a szakmai követelményeket súlyuknak megfelelően mérlegelt engedélyre lenne szükség a hatóság részéről.

A Zöld Kapcsolat Egyesület ezúton is köszöni valamennyi segítőnek, szimpatizánsnak, hogy bíztak a lakosság környezeti egészségét szem előtt tartó civil álláspontban, s ha szükséges volt, anyagi támogatást is nyújtottak az ügy tovább viteléhez. Különösen hálás az egyesület az időközben elhunyt dr. Megay Róbert mellett dr. Sóczó Réka és dr. Vágó Péter ügyvédeknek, akiknek köszönhetően sikerrel fejeződhetett be a per a civilek számára. Az egyesület a közeljövőben egy piknik formájában szeretné a támogatói és szakmai segítők számára feleleveníteni és emlékezetessé tenni a közösen elért eredményt.

Ez az ügy a  környezeti demokrácia terén különösen fontos napjainkban, amikor a környezetvédelmi jogban a jogorvoslati jogok szabályozása és a döntéshozatalban a részvételi jogok egyre szűkülnek. Az országban számos olyan nagyberuházás van folyamatban és tervben, melyek jelentősen kedvezőtlen környezet-egészségügyi hatással rendelkezhetnek, amennyiben a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok nem a megelőzés és elővigyázatosság elve alapján járnak el, és nem veszik figyelembe a jövő nemzedékek alapvető jogait.

További információk:

Zöld Kapcsolat Egyesület

https://www.facebook.com/miskolcicementgyarstop

zoldkapcsolat@gmail.com

Tájékoztató – a miskolci Avalon Business Center környezetvédelmi engedélyének elutasító határozata ügyében

Miskolc, 2019. 02. 14. Tájékoztatót tartott a Zöld Kapcsolat Egyesület, a miskolci főtér szomszédságába tervezett Avalon Business Center környezetvédelmi engedély kérelmének elutasítása tárgyában, ahol építészek, lokálpatrióták, környezetvédők és újságírók egyaránt megjelentek.

Miskolc, 2019. 02. 14. Tájékoztatót tartott a Zöld Kapcsolat Egyesület, a miskolci főtér szomszédságába tervezett Avalon Business Center környezetvédelmi engedély kérelmének elutasítása tárgyában, ahol építészek, lokálpatrióták, környezetvédők és újságírók egyaránt megjelentek. “Tájékoztató – a miskolci Avalon Business Center környezetvédelmi engedélyének elutasító határozata ügyében” bővebben