Sajtóközlemény a miskolci cementgyár újraindítása ügyében

A miskolci cementgyár újraindítása és egységes környezethaszálati engedélye ellen fellépő lakosság képviseletében a Zöld Kapcsolat Egyesület 2016 óta folyamatosan fellebbezett a környezetvédelmi hatóság határozataival szemben. Szerintünk ugyanis az eljárás során nem állapították meg a védőtávolságot, a miskolci levegőminőséget érintő újabb szennyezés hatásait, és egyébként is egészségre káros a levegő minősége évről évre a városban, a Sajó-völgyben.
A több szinten, közigazgatási eljárást és bírósági pereket megjárt ügy legutóbbi állomásaként 2021. november 17-én a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, hatályon kívül helyezte és új eljárásra, új határozat hozatalára utasította a Miskolci Törvényszéket. Az Egyesületünk által 2016 óta hangoztatott álláspontot helytállónak ítélte, miszerint a bíróság csak szakvélemény birtokában lesz abban a helyzetben, hogy megalapozottan dönthessen. Ezért igazságügyi levegőminőségvédelmi és zajvédelmi szakértő kirendelését indítványozta.
A Zöld Kapcsolat Egyesület sajtótájékoztatóján F. Nagy Zsuzsanna, az egyesület elnöke elsőként felidézte a 2015 februárjában kezdődött környezeti jogérvényesítési folyamat fontosabb állomásait. Megemlékezett az akkoriban alakult STOP Miskolci Cementgyár Civil Munkacsoportról, az azóta elhunyt dr. Megay Róbert ügyvéd pro bono, és Kerek István anyag- és kohómérnök szakértői tevékenységéről, a több mint 2000 aláírás gyűjtéséről, lakossági fórumokról, nyilvánosságot segítő munkájukról. A zöld szervezet, mint felperes azért nyújtott be a cementgyár újra indítására kiadott egységes környezethasználati engedéllyel szemben fellebbezést, mert véleménye szerint lakóövezet közvetlen szomszédságában együtt égető cementműre nincs szükség egy olyan nagyvárosban, ahol a szállópor koncentráció mértéke évről, évre, folyamatosan meghaladja a megengedett éves egészségügyi kibocsátási határértéket. A légszennyezettség komoly kockázatot jelent az egészségre, és növeli a végzetes szívrohamok, krónikus légúti betegségek kialakulásának esélyét, s ezek a tények a térség egészségügyi statisztikáiban is kimutathatóak – a cementgyár működése nélkül is. Mint elmondta, azt tartják szomorúnak, hogy nem csak a cementgyár menedzsmentje nehezíti az eljárásban a közérdekű környezetvédelmi tevékenységet, hanem olykor az ügyféli jogállás megtagadásával, maga a környezetvédelmi hatóság is.
Dr. Sóczó Réka, az egyesület képviseletét ellátó ügyvéd kiemelte, hogy a Kúria álláspontja szerint a Miskolci Törvényszék a pontos tényállásból „nem helytálló jogi következtetést vont le”. Így például a levegővédelmi követelményeket úgy szükséges meghatározni, hogy az ne eredményezze az egészségügyi határérték túllépését. Nem tisztázott az sem, hogy az engedélykérelem új cementgyár létesítésére, vagy a korábban már működő újbóli indítására vonatkozik. Az ágazati jogszabályok alapján pedig meg kell határozni a védőtávolságot, a védőterületet, s a védelmi előírásokat.
A Kúria arra is rámutatott, hogy a hatóságnak nem a próbaüzem során, hanem az azt megelőző engedélyezési eljárás során kell meggyőződnie arról, hogy a tervezett tevékenység a jogszabályi követelményeknek, határértékeknek meg fog e felelni. És miután a perben különleges szakértelem szükséges, amellyel a bíróság nem rendelkezik, szakértőt kell(ett volna) kirendelnie.

A megismételt eljárásban a Miskolci Törvényszék köteles figyelembe venni a Kúria végzésében foglaltakat, valamint az EUBC-637/18. számú ügyben hozott ítéletet is. Ez utóbbi kimondta, hogy Magyarország megsértette a környezeti levegő minőségével kapcsolatos uniós jogi szabályokat, s -többek között- azt rótta fel, hogy a Sajó-völgyben környezeti levegőszennyezés rendszeresen és tartósan túllépte a PM10 részecskékre vonatkozó napi határértéket, s a túllépés a figyelmeztetések ellenére, rendszeresen és tartósan továbbra is fennáll.
Miután az egészségesebb levegőminőséget illetően érdemi javulás nem érzékelhető a Sajó-völgy intézkedési zónában az eltelt egy évben sem, a Zöld Kapcsolat Egyesület 2022. február 3-án panaszt nyújt be az Európai Unió Bíróságához, miszerint Magyarország továbbra sem biztosítja lakosai számára a védelmet a szálló por okozta szennyezettség ellen, holott azonnali hatállyal kellett volna intézkedéseket tennie.
A Kúria végzését az alábbi linken olvashatják:
A Miskolci Törvényszéken 2022. február 14-én kerül sor a per következő tárgyalására. A Kúria döntése értelmében a szakértő kirendelésének díját az egyesület köteles fizetni. Fenti jogérvényesítési munkánk folytatásához az érintett lakosság, érdekeltek, érintettek támogatását kérjük az alábbi számlaszámon, melyet előre is köszönünk:
Zöld Kapcsolat Egyesület: 10700086-43426809-51100005
További információ:
Zöld Kapcsolat Egyesület, F. Nagy Zsuzsanna, elnök, 706002852

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.