Miskolci Cementgyár: Így döntött a bíróság – Így nyílatkozott a szakértő

Cementgyári ítélet – Közlemény

Zöld Kapcsolat Egyesület, Miskolc, 2021. február 18.

Ezúton tájékoztatjuk a közvéleményt arról, hogy a Miskolci Törvényszék 2021.02.09-i határozatában megállapította, hogy Zöld Kapcsolat Egyesület által a hejőcsabai cementgyártás ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal ellen indított perben, „az eljárásjogi kifogások megalapozatlanok voltak, az ügy érdemére kiható eljárásjogi jogsértés nem volt feltárható”. Ezen túlmenően kötelezte az egyesületet csaknem 600 ezer forintnyi perköltség, illetve illeték megfizetésére.

Mint ismeretes, 2016. december 14. napján keresetlevelet nyújtottunk be a környezetvédelmi hatóság által a cementgyár számára kiadott egységes környezethasználati engedély (EKHE) ellen, melyben a légszennyezettségi adatok elégtelenségére és hiányos voltára, a védőtávolság hiányára utaltunk, továbbá vitattuk, hogy az alaphatározat módosítására irányuló eljárás és a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás egyesítésére, így az alaphatározat módosítására van-e jogi lehetőség. Álláspontunkat több mint 2000 miskolci lakos is támogatta petíció aláírásával.

„A bíróság ítélete szerint a közigazgatási perben a felperesi konkrét tényállítások alapján az ezzel összefüggésbenmegjelölt konkrét jogsérelmek felülvizsgálatát végzi. Az EKHE kérelem kapcsán indultközigazgatási perben nincs lehetőség általánosságban a védőtávolság, a légszennyezettségmértékének meghatározására és további mérések elvégzésére szakértőt kijelölni, amennyiben nincsehhez konkrét tényállítás és jogszabálysértés megjelölve.” Mindezekre tekintettel, kérésünk ellenére, a bíróság mellőzte szakértő kirendelése iránti indítványunkat

Az ítélet szerint „a becsatolt iratokból egyértelműen megállapítható, hogy az engedélyezett tevékenység nélkül is terhelt az érintett terület levegő minősége. A szálló por immisszióhoz a cementgyár korábban sem járult hozzá jelentősen, valamint a gyár leállítását követően sem volt számottevő szálló por immisszió csökkenés megállapítható a releváns két miskolci mérőállomáson.”

Ezzel szemben dr. Steiner Ferenc környezetvédelmi igazságügyi szakértő 2021. február 9-i nyilatkozatában leírta, hogy az elmúlt 10 évben nem volt olyan év, amikor a levegővédelmi követelmények Miskolc tekintetében teljesültek volna, s a kibocsátás levegőminőségre vonatkozó hatásai a HCM 1890. Kft. által 2015-ben benyújtott tanulmányból nem voltak megismerhetők. „Nyilatkozom, hogy e két kérdésben a tényállás tisztázása nem történt meg, így a hatósági döntés nem (volt) kellően megalapozott.”

Sajnos ebben a közérdeklődést s közérdek szempontjából jelentős horderejű ügyben a Miskolci Törvényszék a veszélyhelyzetre tekintettel a tárgyaláson kívüli elbírálásról, tárgyaláson kívül járt el. Bár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020 októberében egyesületünk oldalán beavatkozás iránti kérelmet nyújtott be, a bíróság azonban „közvetlen jogi érdek hiányában” ezt a kérelmet is elutasította. Megállapította, hogy „A hatóság az EKHE engedélyben előírta az immisszió mérések lefolytatását, tehát a 6 hónapos próbaüzem előtt, illetve alatt lesz mód az immisszió mérések elvégzésére.”

Egyesületünk csalódását fejezi ki a bírósági ítélet miatt, különösen annak tekintetében, hogy az Európai Bíróság 2021. február 3-i ítéletében (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210012hu.pdf) kimondta, hogy Magyarország megsértette a környezeti levegő minőségével kapcsolatos uniós jogi szabályokat, s -többek között- azt rótta fel, hogy a Sajó-völgyben környezeti levegőszennyezés rendszeresen és tartósan túllépte a PM10 részecskékre vonatkozó napi határértéket, s a túllépés a figyelmeztetések ellenére, rendszeresen és tartósan továbbra is fennáll.

Jelen ítélettel kizártnak tartjuk, hogy Magyarország az uniós elvárásoknak megfelelően „a lehető leghamarabb teljesíteni tudja”az ítéletben foglaltakat.A fentiekre tekintettel egyesületünk kezdeményezni kívánja a sérelmesnek tartott ítéletKúriai felülvizsgálatát.

Az ítélet és szakértői nyilatkozat honlapunkon elérhető: https://zoldkapcsolat.hu/miskolci-cementgyar-igy-dontott-a-birosag-igy-nyilatkozott-a-szakerto/?fbclid=IwAR3nr2dJbkDAUpGrCB278aOYLE2uCXh6rDazkTeby9lncMQurALZw4qZuc8

Fenti jogérvényesítési munkánkhoz pedig az alábbi számlaszámon kérjük a közvélemény támogatását:

Zöld Kapcsolat Egyesület: 10700086 – 43426809 – 51100005

 

További információk:

  1. Nagy Zsuzsanna, elnök

Zöld Kapcsolat Egyesület, Miskolc, Kossuth utca 13.

info@zoldkapcsolat.hu, 706002852

 

2021.02.09.Ítélet
2021.02.09.Szakértői Nyilatkozat
A környezethasználati engedély tartalma

 

 

“Miskolci Cementgyár: Így döntött a bíróság – Így nyílatkozott a szakértő” bejegyzéshez egy hozzászólás

  1. A 2000 lakos közül,akik aláírták a petíciót,vajon hányat érintett a munkahelyek megszüntetése??

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.