Sérülnek az egészséges levegőhöz való jogaink! Közlemény – Zöld Kapcsolat Egyesület – Miskolc – 2021. február 3.

A Zöld Kapcsolat Egyesület üdvözli, hogy már nem csak az Európai Bizottság, hanem az Európai Bíróság is kimondta, hogy Magyarország megsértette a környezeti levegő minőségével kapcsolatos uniós jogi szabályokat!
A Bizottság konkrétan azt rója fel Magyarországnak, hogy egyrészt 2005. január 1-jétől Budapest térségében és a Sajó-völgyben, másrészt 2011. június 11-től (a 2014-es év kivételével) Pécs térségében – mindhárom érintett zóna esetében 2017-ig – rendszeresen és tartósan túllépte a PM10 részecskékre vonatkozó napi határértéket. A PM10 részecskékre vonatkozó napi határérték túllépése a figyelmeztetések ellenére is, ezekben a zónákban hat, illetve nyolc éven keresztül továbbra is rendszeresen és tartósan fennáll.

A Zöld Kapcsolat Egyesülettel az elmúlt évtizedben folyamatosan hívtuk fel a figyelmet a Sajó-völgy levegőminőségének áldatlan és egészségkárosító hatásaira, és igyekeztünk együttműködni azokkal a partnerekkel, akik a tények alapján hasonló álláspontot képviseltek.

1. Így például sajtóközleményekben, közleményekben hívtuk fel több alkalommal is a figyelmet arra, hogy a fűtési szezon elkeserítő adatokkal szolgál évről, évre és miután a földrajzi elhelyezkedésen és a meteorológiai körülményeken változtatni nem lehet, ezért a kibocsátó források körét jóval pontosabban kell az eddigiekhez képest meghatározni. Ennek tekintetében sürgős kibocsátás-korlátozó intézkedéseket kell hozni.

2. Kifogásoltuk, hogy a levegőtisztaság védelmi intézkedési terv a Sajó-völgyben nem felel meg a követelményeknek, ami miatt a Levegő Munkacsoport, a Zöld Kapcsolat Egyesület és egy magánszeméllyel együttműködve a környezetvédelmi hatósághoz fordultunk, kérve annak soron kívüli felülvizsgálatát. Sajnos a szakmai észrevételek, javaslatok töredéke került be a 2020-ban elfogadott újabb tervbe.

3. Felléptünk a lignit háztartási tüzelőanyagként való árusítása ellen. Az Elosztó projekt és a Magyar Természetvédők Szövetségének támogatásával akkreditált lignit minta vizsgálatokat végeztettünk, amely alátámasztotta aggodalmainkat: aggasztóan magas a kimutatott kéntartalma, a határértéket meghaladó szállópor terhelés garantált.

4. Eljárásokat indítottunk a hatóságoknál a lignit bányák nyitása és működése ellen (pl. Múcsonyi Lánc-rét, Sajókápolna).

5. Felhívtuk a Megyei Önkormányzat figyelmét arra, hogy a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében a bányászati tevékenységet, valamint a szociális tüzelőanyagként osztott, illetve árusított lignitfelhasználást sürgősen korlátozni kell a térségben, és azt tiszta alternatívák lakossági hozzáférésének növelésével szükséges helyettesíteni. A levegőszennyezés csökkentése érdekében pedig hatékonyabban kell keresni a térség alacsonyan kvalifikált lakosainak foglalkoztatására, jövedelembővítésére szolgáló megoldásokat, mert ennek hiányában, „tüzelőanyagként” kénytelenek felhasználni „bármit” ami elég, s ezzel súlyosan károsítják saját egészségüket és környezetükét is.

6. A kezdetektől támogatjuk a Zöld Arnótért Egyesületet, amely több éve harcol a Sicta Kft. által okozott bűzhatás miatt. Az alumínium alkatrészeket öntő és megmunkáló üzem veszélyes anyagokat is tartalmazó levegőt bocsát ki a környezetre, amely a Sajó-völgyi környezetterheltségét tovább növeli

7. Folyamatosan akadályozzuk a hejőcsabai cementgyár újraindítását, amely hulladékkal történő együttégetéssel kívánja energia ellátását biztosítani. A bírósági perben 2020 őszén bizonyítási eljárást indítványoztunk annak megállapítására, hogy a környezetvédelmi hatóság megalapozatlanul adott ki egységes környezethasználati engedélyt az üzem számára 2016-ban. Elértük, hogy a Hejőcsabai Cement és Mészipari Zrt. 2020 novemberében benyújtott EKHE felülvizsgálati engedélykérelmének eljárását felfüggessze a környezetvédelmi hatóság a bírósági ítélet meghozataláig.

8. Folytatjuk a légszennyező kerti hulladékégetés csökkentését is célzó, 2005-tól folyamatosan működtetett komposztálási programunkat és együttműködünk Miskolc Város Önkormányzatával a LIFE IP HungAIRy program megvalósításában, a helyi komposztálás elterjesztését szolgáló szemléletformáló program sikeres megvalósulása érdekében.

A Zöld Kapcsolat Egyesület ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy a Sajó-völgy környezeti és a lakosság egészségügyi állapotának ismeretében sürgős intézkedésekre van szükség. Az országos, valamint a helyi hatóságok és döntéshozók felelőssége pedig kiemelkedő a kritikus folyamatok megállítása érdekében, melyet jelenleg már az Európai Bíróság elmarasztaló ítélete is alátámaszt.

További információk:
F. Nagy Zsuzsanna, elnök
Zöld Kapcsolat Egyesület, Miskolc, Kossuth utca 13.
info@zoldkapcsolat.hu, 706002852

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.